Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Про єдиний державний реєстр судових рішень

 
ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ СУДУІ

Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» кожен має можливість знайомитися з текстами судових рішень за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень в мережі Інтернет. Реєстр знаходиться на офіційному веб-порталі судової влади за адресою:

http://reyestr.court.gov.ua

Реєстр забезпечує безоплатний доступ до текстів судових рішень судів за­гальної юрисдикції за вилученням:

1)     імен (імені, по батькові, прізвища) фізичних осіб;

2)     адрес місця проживання або перебування фізичних осіб, номерів теле­фонів чи інших засобів зв'язку, адрес електронної пошти, ідентифіка­ційних номерів (кодів);

3)   реєстраційних номерів транспортних засобів;

4)   іншої інформації, що дає можливість ідентифікувати фізичну особу;

5)   відомостей, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рі­шення про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

Завантаживши сторінку реєстру, Ви маєте можливість провести пошук судового рішення за:

1)     словами з тексту судового рішення;

2)   місцезнаходженням і найменуванням суду;

3)   прізвищами та ініціалами суддів,

4)   реквізитами судової справи:

          -  номером справи,

-  датою (періодом) надходження справи до суду;

5)реквізитами судового рішення:
-
датою (періодом) ухвалення рішення,

-  реєстраційним номером у Єдиному державному реєстрі,

-  формою судочинства (адміністративна, господарська, кримінальна, цивільна, справи про адміністративні правопорушення),

- формою судового рішення (вирок, постанова, рішення, судовий наказ,
ухвала, окрема ухвала);

6) статусом сторін у справі:

-державний орган, державне підприємство, установа, організація,

-  юридична особа,

-  фізична особа.