flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток № 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови Краснолиманського

міського суду Донецької області

від 01 вересня 2011 року № 37-І

 

 

П Е Р Е Л І К

документів у Краснолиманському міському суді Донецької області, що містять інформацію, яка становить службову інформацію

 

 1. Протоколи зборів суддів.
 2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.
 3. Накази голови суду (особи ,що виконує обов’язки голови суду) та керівника апарату суду.
 4. Алфавітні покажчики судових справ.
 5. Журнали розгляду справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).
 6. Обліково-статистичні картки.
 7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції.
 8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів,переданих для судді.
 9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах ( до подання позовної заяви).
 10. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах.
 11. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів.
 12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах.
 13. Журнал обліку подань,заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах.
 14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах.
 15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження,апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах.
 16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій.
 17. Журнал обліку речових доказів.
 18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом.
 19. Журнал видачі копій судових документів.
 20. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця.
 21. Розносна книга для місцевої кореспонденції.
 22. Журнал обліку печаток і штампів суду.
 23. Журнал видачі справ для ознайомлення.
 24. Матеріали особових справ працівників суду.
 25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі справ до архіву суду, документів суду та їх знищення.
 26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів .
 27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.
 28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.
 29. Журнал обліку особистого прийому громадян.
 30. Журнал обліку отримання та видачі бланків службових посвідчень та перепусток.
 31. Журнал реєстрації вхідної та вихідної електронної кореспонденції.
 32. Журнал фіксації організаційних заходів забезпечення судових засідань.
 33. Журнал реєстрації відправки реплікацій.
 34. Картки обліку встановлення програм на персональні комп’ютери.
 35. Журнал реєстрації наказів голови суду та керівника апарату суду.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови Краснолиманського

міського суду Донецької області

від 30 жовтня 2012 року № 40-І

 

 П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності Краснолиманського міського суду Донецької області

 

 1. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 2. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 3. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
 4. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 5. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

- які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

- щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів, протоколи оперативних нарад тощо);

- з   організаційно-кадрової   роботи   суду   (особові   справи   суддів   та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

- з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

- стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- щодо внутрішньої організації, ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

- які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ суддів та працівників апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
 3. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 4. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду.