flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       Наказом Голови Краснолиманського

                                                                міського суду Донецької області

                                             №1 від 04.01.2016 року

 


Комунікаційна стратегія

Краснолиманського міського суду Донецької області

  Вступ

В Україні діє система органів, які забезпечують реалізацію принципу верховенства права та права громадян на справедливий суд. Однак основну роль у здійсненні правосуддя відіграють суд як установа і суддя, який безпосередньо вирішує ту чи іншу справу. Для реалізації свого права громадяни звертаються саме до них.

 Історично так склалося, що суди в Україні комунікаційно віддалені від суспільства, від їх основної аудиторії – громадян. Цей інформаційний вакуум спричиняє кризу взаємної довіри суспільства і суддів, робить суди надзвичайно вразливими.

  
Комунікаційну стратегію Краснолиманського міського суду Донецької області  розроблено з метою здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації, вона включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, що сприяють наданню об’єктивної інформації про діяльність суду і суддів, налагодженню постійного зацікавленого діалогу із суспільством, забезпеченню незалежності судової влади, гарантуванню законності та правопорядку, здійсненню об’єктивного і неупередженого правосуддя, а також задля наближення українського судочинства до європейських стандартів, формування позитивного іміджу судової системи України в суспільстві.

 

Комунікаційна стратегія Краснолиманського міського суду Донецької області розроблена на основі Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії діяльності Ради суддів України, Стратегічного плану розвитку судової влади на 2015- 2020 р.р, рішення ХІІІ з’їзду суддів України від 13 листопада 2013 року «Щодо здійснення функцій судової влади України в умовах судової реформи».

 

Зміст і структура Комунікаційної стратегії Краснолиманського міського суду Донецької області визначені цілями правосуддя, завданнями та повноваженнями суду першої інстанції, ґрунтуються на нормах Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Мадридських принципів щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актів, що регулюють діяльність в судовій сфері.

 

 Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

 

Краснолиманський міський суд Донецької області має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості.

- у структурі апарату суду консультанти суду, спеціаліст з інформаційних технологій, секретарі канцелярії, судові розпорядники, помічники суддів та секретарі судових засідань, завідувач архівом, секретар друкарка, якими здійснюють керівництво керівник апарату суду та його заступник;

- результатами комунікаційної діяльності суду є участь суддів у тематичних лекціях, семінарах, інформування громадськості про діяльність суду на офіційному веб-порталі /Судова Влада України/ Краснолиманський міський суд Донецької обалсті/ тощо;

- у приміщенні суду розміщено інформаційні стенди, на яких подається інформація для відвідувачів суду. За їх допомого відвідувачі мають можливість ознайомитися з списками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом суду тощо;

- рішенням зборів суду обрано суддю-спікера.

 

Краснолиманський міський суд Донецької області в своєї діяльності прагне відкритості своєї роботи, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

 внутрішній: робота із суддями та працівниками апарату щодо вдосконалення їх комунікативних навиків, облаштування приміщення з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для відвідувачів і роботи працівників;

– зовнішній: інформування суспільства про роботу суду, налагодження постійного зацікавленого діалогу з громадськістю та ЗМІ, залучення студентів та молодих фахівців до проходження практики та стажування у суді тощо.

 

Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування громадян, яке було проведено серед відвідувачів суду наприкінці 2014 року, щодо оцінки якості роботи суду та шляхів вирішення проблем, що виникають при відвідуванні суду.

 

Ресурси для здійснення комунікації і проблеми,

які потребують вирішення

 На цей час нагальним є питання забезпечення суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення громадян, людей з обмеженими фізичними можливостями і відвідувачів вільним, безперешкодним доступом до приміщень суду.

 Проведення судових засідань у непристосованих приміщеннях, не сприяють формуванню позитивного іміджу суду, його впізнаваності, іноді створюють проблеми у спілкуванні з відвідувачами.

 Зазначені проблемні питання буде повністю вирішено тільки за умови завершення реконструкції приміщень суду з пристосуванням нових приміщень, переданих суду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №355-р

 Не сприяє налагодженню постійного діалогу суду з громадськістю і низький рівень загальної правової культури населення. Діяльність органів судової влади в Україні в останні декілька років перебуває в центрі досить гострих громадських дискусій, основною темою яких залишається ефективність та якість судового розгляду. Під час диспутів використовується різна, часто суперечлива інформація про показники функціонування судових органів. Джерелом такої інформації є, як правило, неофіційні дані про стан здійснення судочинства, що здебільшого мають суб’єктивний характер, адже формуються політиками, засобами масової інформації, зацікавленими особами тощо. Водночас не дають адекватного уявлення про стан здійснення судочинства й дані офіційної статистики, оскільки не відображають ставлення і сприйняття судового розгляду учасниками судових процесів.

 Тому Краснолиманський міський суд Донецької області постійно наголошує на необхідності врахування обох згаданих факторів: з одного боку, офіційної статистики, що свідчить про навантаження та обсяги роботи суддів та працівників судових органів, а з іншого – реальних потреб громадян, що звертаються до суду і хочуть реалізувати своє право на судовий захист ефективно й у визначені строки. Саме тому сьогодні актуалізується використання методологій, що дозволяють визначати якість судових послуг через показники суб'єктивних оцінок судового розгляду особами, що є безпосередніми учасниками процесів.  

Мета Комунікаційної стратегії

Краснолиманського міського суду Донецької області

 Метою Комунікаційної стратегії Краснолиманського міського суду Донецької області є:

 

Основними принципами комунікаційної діяльності суду є:

 
Цільові аудиторії комунікаційної діяльності 

Відповідно до мети Комунікаційної стратегії Краснолиманського міського суду Донецької області її цільовими аудиторіями є: 

1) громадяни: учасники судових процесів (позивачі, відповідачі тощо) та особи, які потребують судового захисту; громадяни, які не є безпосередніми учасниками судового процесу; окремі категорії громадян, інтереси яких можуть бути представлені громадськими організаціями (інваліди, діти війни тощо);

2) ЗМІ;

3) студенти юридичних факультетів та юридичних навчальних закладів;

4) представники суб’єктів владних повноважень.

5) науковці, адвокати, юристи загалом.

Всі ці групи становлять зовнішню цільову аудиторію, що на цей час є найбільш пріоритетною цільовою групою.

До внутрішньої цільової аудиторії належать судді та працівники апарату Краснолиманського міського суду Донецької обалсті 

Форми і засоби комунікації (канали зв’язків)

з цільовими аудиторіями 

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково враховувати специфіку кожної окремої групи.

 Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще було б обрати канали, які є більш масовими, доступними широкому загалу.

 Канали зв’язків із громадськістю:

4) надання інформації запитувачам.

 Під час визначення каналів комунікації суду із представниками ЗМІ необхідно враховувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих ЗМІ працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

  Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

4) застосування прес-конференцій, прес-релізів, інформаційних випусків

5) розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо у ЗМІ;

6) організація інтерв’ю з керівництвом Краснолиманського міського суду.

 Обираючи засоби зв’язку з зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу.

 Велике значення має у формуванні правосвідомості, підвищення рівня загальної правової культури є проведення освітніх заходів з учнями старших класів загальноосвітніх навчальних закладів та професійних закладів

 Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

 

 Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

 

Очікувані результати реалізації Комунікаційної стратегії

Краснолиманського міського суду Донецької області

 

Комунікаційна стратегія Краснолиманського міського суду Донецької області впроваджується з метою покращення зв’язків із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу із суспільством.

 За результатами реалізації Комунікаційної стратегії Краснолиманського міського суду Донецької області очікується зростання рівня довіри громадян до судів, підвищення авторитету суду шляхом поліпшення правової обізнаності населення про порядок захисту їхніх прав та інтересів у судах.

 

Громадяни мають сприймати суди як установи, покликані захищати їхні права. Звертаючись до суду, кожен громадянин має очікувати, що рішення суду, яким би воно не було, ухвалено неупереджено, виважено та на підставі норм закону.

 

Крім того, серед очікуваних результатів реалізації Комунікаційної стратегії Краснолиманського міського суду Донецької області можна назвати:

- підвищення рівня правової обізнаності населення та ЗМІ;

- підвищення рівня зацікавленості громадян, насамперед молодих юристів, у роботі в суді;

- налагодження постійного зв’язку зі ЗМІ з метою оперативного висвітлення діяльності суду;

- формування позитивного іміджу судової влади.

 

Зведений календар

запланованих заходів по реалізації Комунікаційної стратегії

Краснолиманського міського суду Донецької області

 

   №№

 

Назва заходу

Цільова аудиторія, на яку спрямовано захід

Очікуваний результат

Орієнтовні терміни проведення

Відповідальний підрозділ

 

1. .

 

Підготовка та розміщення на офіційному веб-сайті суду та/або на інформаційних стендах,  засобах масової інформації:

 

 

 

 

 

1.1

Інформації про заходи, які відбуваються у суді або за участю суддів чи працівників апарату суду, про розгляд справ, що набули суспільного резонансу

Громадяни, ЗМІ, представники суб’єктів владних повноважень, учасники судових процесів

Надання цільовим аудиторіям оперативної інформації про роботу суду та судову систему загалом і, як наслідок, підвищення рівня обізнаності громадян щодо специфіки, особливостей діяльності суду

На постійній основі

Керівник апарату суду та його заступник

 

 

 

 

 

 

1.2

Інформації про структуру суду прізвища, імена та по батькові, номери службових телефонів керівництва суду, апарату суду; біографічних довідок керівництва суду

Громадяни, ЗМІ

Своєчасне та достовірне надання необхідної інформації

На постійній основі

Керівник апарату суду та його заступник

1.3

Інформації про рух судових справ, день, час і місце, стан їх розгляду

Учасники процесів

Своєчасне інформування осіб, які беруть участь у справах, про день, час і місце їх розгляду

На постійній основі

Секретарі судових засідань

 

 

1.4

Інформації про порядок та розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на отримання публічної інформації

Громадяни

Своєчасне та достовірне надання громадянам необхідної інформації

Один раз на рік

 

Керівник апарату суду та його заступник

1.5

Інформації про реквізити рахунка для зарахування судового збору; про розмір мінімальної заробітної плати,

який застосовується при визначенні суми судового збору

Громадяни, ЗМІ, представники суб'єктів владних повноважень

Своєчасне та достовірне надання цільовим аудиторіям інформації про банківські реквізити для сплати судового збору; про розміри

ставок судового збору

За необхідності; один раз на рік

 

Керівник апарату суду та його заступник

1.6

Інформації про правила та графік прийому громадян у суді

Громадяни

Забезпечення громадян необхідною інформацією

В міру внесення змін до правил та графіка прийому громадян

Керівник апарату суду та його заступник

1.7

Відомостей про забезпечення доступу до публічної інформації у суді

Громадяни, ЗМІ

Своєчасне та достовірне надання цільовим аудиторіям необхідної інформації

На постійній основі

Керівник апарату суду та його заступник

Старший секретар суду

Секретар суду відповідної канцелярії

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Консультант з кадрової роботи

Судовий розпорядник

1.8

Інформації про судову практику вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України, практику ЄСПЛ

 

Судді, громадяни, ЗМІ, студенти, фахівці юридичного профілю, представники суб’єктів владних повноважень

Надання цільовим аудиторіям оперативної інформації про діяльність пленуму та тексти постанов та рішень по окремим категоріям справ

На постійній основі

Консультант суду

 

1.9

Правових позицій та роз’яснень ,узагальнень та аналізів судової практики

Судді, громадяни, ЗМІ, студенти, фахівці юридичного профілю, представники суб’єктів владних повноважень

Забезпечення єдності судової практики

На постійній основі відповідно до плану роботи

Консультант суду

 

1.11

Інформації щодо вакансій, порядку та умов проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у апараті суду

Громадяни

Своєчасне та достовірне надання громадянам необхідної інформації

На постійній основі

Консультант з кадрової роботи

 

1.12

Інформації про порядок допуску відвідувачів до приміщень суду

Громадяни, ЗМІ

Своєчасне та достовірне надання цільовим аудиторіям необхідної інформації

Протягом двох тижнів із дня внесення відповідних змін до Інструкції про здійснення державної охорони адміністративних будинків суду та порядок допуску на об’єкт охорони

Керівник апарату суду та його заступник

 

 

 

2.  

 

Продовження реконструкції з пристосуванням нових приміщень, переданих суду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №355-р

 

Судді, працівники апарату суду, громадяни, учасники процесів, відвідувачі суду

 

Створення належних умов для роботи суддів і працівників апарату суду;

Забезпечення вільного і безперешкодного доступу громадян до правосуддя

 

 

 

 

2016 рік

 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області

3.  

Проведення анкетного опитування відвідувачів суду

Громадяни, учасники судових процесів

 

Отримання зовнішньої оцінки діяльності ВССУ

Один раз на рік (жовтень)

Служба судових розпорядників

4.  

Співпраця з органами суддівського самоврядування

Судді, органи суддівського самоврядування

Забезпечення виконання рішень органів суддівського самоврядування

 

На постійній основі

Збори суддів

5.  

Проходження студентами вищих навчальних закладів України практики у суді

Студенти юридичних спеціальностей

Популяризація роботи у суді, підвищення рівня професії юриста

На постійній основі

Керівник апарату суду та його заступник

Консультант з кадрової роботи

 

6.  

Організація прес-конференцій, брифінгів, інформаційних зустрічей за участю керівництва та суддів 

Громадяни, ЗМІ, представники суб’єктів владних повноважень, учасники судових процесів

Надання цільовим аудиторіям інформації про діяльність суду відповідей на актуальні питання. Забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення її авторитету і рівня довіри громадян до правосуддя

 

На постійній основі

Суддя-спікер

7.  

Проведення Дня відкритих дверей (для ЗМІ)

ЗМІ

Виявлення кола питань, які можуть бути цікавими для висвітлення журналістами, налагодження зв’язків зі ЗМІ

За погодженням із керівництвом

Суддя-спікер

 

 

 

8.  

Організація інтерв’ю, коментарів керівництва суду, суддів з актуальних питань

 

Громадяни, ЗМІ, представники суб’єктів владних повноважень

Висвітлення окремих питань судочинства, які можуть бути цікавими цільовим аудиторіям, формування іміджу суду як відкритої установи

За попередньою домовленістю

Суддя-спікер

 

9.  

Участь керівництва суду та суддів у випусках спеціалізованих телевізійних проектів

Громадяни, ЗМІ, представники суб’єктів владних повноважень, учасники судових процесів

Надання цільовим аудиторіям інформації про діяльність суду, відповідей на актуальні питання. Забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення її авторитету і рівня довіри громадян до правосуддя

За попередньою домовленістю

Суддя-спікер

 

     10.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності організація оперативного реагування на них 

Громадяни, представники ЗМІ, судді, працівники апарату суду

Оперативне реагування задля покращення сприйняття громадянами роботи суду підвищення рівня довіри до судової системи

На постійній основі

Суддя-спікер