flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОЛОЖЕННЯ про День відкритих дверей у Краснолиманському міському суді Донецької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Голови

Краснолиманського міського суду

Донецької області

від  06 квітня 2018 року № 7-а/г

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про День відкритих дверей

у Краснолиманському міському суді Донецької області

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Положення про День відкритих дверей  у Краснолиманському міському суді Донецької області (далі – Положення) визначає порядок і умови проведення Дня відкритих дверей у Краснолиманському міському суді Донецької області (далі – День відкритих дверей).

1.2. День відкритих дверей проводиться з метою набуття громадянами необхідних знань про діяльність Краснолиманського міського суді Донецької області, підвищення рівня поінформованості населення про його право на звернення до суду, а також для формування позитивного іміджу судової гілки влади.

1.3. День відкритих дверей проводиться відповідно до затвердженого графіка.

1.4. Зміни або доповнення до Положення вносяться наказом голови Краснолиманського міського суді Донецької області.

 

  1. Порядок проведення Дня відкритих дверей

 

2.1. Організатором і відповідальним за проведення Дня відкритих дверей є суддя-спікер, прес-секретар суду, керівник апарату суду, помічник голови суду.

2.2. День відкритих дверей проводиться згідно з планом спільних заходів Краснолиманського міського суді Донецької області та Управління освіти молоді та спорту Лиманської міської ради або за попередніми заявками, погодженими з керівником апарату  Краснолиманського міського суді Донецької області.

2.3. Заявка на відвідування Краснолиманського міського суді Донецької області в рамках проведення Дня відкритих дверей подається на ім’я керівника апарату Краснолиманського міського суді Донецької області і має включати:

Заявка надсилається електронною поштою на адресу Краснолиманського міського суді Донецької області inbox@km.dn.court.gov.ua або передається через канцелярію  Краснолиманського міського суді Донецької області.

2.4. На підставі письмової заявки керівник апарату або заступник керівника апарату суду складає план-графік проведення Дня відкритих дверей, який затверджує керівник апарату Краснолиманського міського суді Донецької області за погодженням із Голови Краснолиманського міського суді Донецької області.

Керівник апарату Краснолиманського міського суді Донецької області на підставі заявок визначає:

 

2.5. План-графік подається

- підрозділу охорони (відповідальній особі) Краснолиманського міського суді Донецької області (разом із списками груп);

- судді-спікеру Краснолиманського міського суді Донецької області

Крім цього, Прес-служба повідомляє учасників про час прийому груп у Краснолиманського міського суді Донецької області.

2.6. Допуск груп учасників Дня відкритих дверей проводиться відповідно до встановленого режиму допуску осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя за паспортами громадян України (для молоді до 16 років – за свідоцтвами про народження).

Особи, які вчасно не подали заявку; неналежним чином її оформили; не мають при собі документів, які посвідчують особу до  Краснолиманського міського суді Донецької області не допускаються.

2.7. У затверджений графіком час відповідальна особа організовує зустріч, реєстрацію й супровід учасників Дня відкритих дверей.

 

  1. План відвідання Краснолиманського міського суді

Донецької області

 

3.1. До плану відвідування Краснолиманського міського суді Донецької області в рамках Дня відкритих дверей належить:

- ознайомлення з приміщеннями Краснолиманського міського суді Донецької області: залом судових засідань, нарадчої кімнати, канцеляріями суду, робочим кабінетом судді, помічника та секретаря судових засідань;

- ознайомлення з історією становлення, основними засадами діяльності, завданнями та повноваженнями, складом Краснолиманського міського суді Донецької області;

- демонстрація презентацій та/або слайд-шоу;

- спілкування з суддями Краснолиманського міського суді Донецької області;

- відповіді на запитання.

3.2. Перелік заходів для кожної групи учасників Дня відкритих дверей затверджується суддею-спікером

3.3. Тривалість заходів для однієї групи не повинна перевищувати 1 години 30 хвилин.

3.4. Всі заходи Дня відкритих дверей проводяться на безоплатній основі.

3.5.Інформація щодо проведення Дня відкритих дверей розміщується на офіційному веб-сайті Краснолиманського міського суду Донецької області (www.km.dn.court.gov).

 

  1. Права учасників Дня відкритих дверей

 

4.1. Учасники Дня відкритих дверей мають право:

- відвідувати Краснолиманський міський суд Донецької області в дні й години, встановлені планом-графіком проведення Дня відкритих дверей;

- у ході екскурсії ставити запитання і отримувати інформацію про діяльність Краснолиманського міського суду Донецької області.

 

  1. Обов'язки учасників Дня відкритих дверей

 

5.1. Учасники Дня відкритих дверей зобов’язані:

 

5.2. У Краснолиманського міського суду Донецької області забороняється:

 

  1. Відповідальність учасників Дня відкритих дверей

 

6.1. У разі порушень учасниками вимог, зазначених у пункті 5 цього Положення, особа, відповідальна за організацію Дня відкритих дверей у Краснолиманського міського суду Донецької області, має право робити порушникам зауваження.

6.2. У разі недотримання пункту 5.2 цього Положення особа, відповідальна за організацію Дня відкритих дверей у Краснолиманському міському суді Донецької області, доводить інформацію до охорони Краснолиманського міського суду Донецької області із проханням видалити учасника(ів) з будинку Краснолиманського міського суду Донецької області.

6.3. У разі навмисного знищення або ушкодження майна й інших матеріально-технічних цінностей винні особи компенсують пошкоджене майно; притягаються до адміністративної або кримінальної відповідальності.