flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Реалізаціюя проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) у місцевих та апеляційних загальних судах

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

20 вересня 2013                          м. Київ                                               № 119

                                                                                                                           

Про реалізацію проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) у місцевих та апеляційних загальних судах

 

         Відповідно до частини першої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, частини шостої статті 74 Цивільного процесуального кодексу України, частини п’ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус судів" та з метою забезпечення своєчасного інформування учасників судового процесу (кримінального провадження) про час і місце розгляду справи

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Запровадити проект щодо надсилання судами учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень в місцевих та апеляційних загальних судах з 01 жовтня 2013 року відповідно до Порядку надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 01.06.2013 № 73.
  2. Головам судів згідно з пунктом 1 цього наказу оприлюднити на веб-сайтах судів, а також інформаційних стендах (дошках об’яв) в приміщеннях судів інформаційні повідомлення про початок реалізації проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження).
  3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України щотижнево подавати до Державної судової адміністрації України інформацію про кількість надісланих місцевими загальними судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження).
  4. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до апеляційних загальних судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та до адміністратора автоматизованої системи документообігу суду.
  5. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до місцевих загальних судів.
  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Положишника В.В.

 

Голова                                                                                              Р. Кирилюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної судової адміністрації України

01.06.2013  №  73

 

 

Порядок

надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження)

текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень

 

  1. Загальні положення

 

         Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог частини першої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, частини 6 статті 74 Цивільного процесуального кодексу України та визначає порядок формування та надсилання засобами автоматизованої системи документообігу суду учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток в електронному вигляді шляхом відправки SMS-повідомлень.

Вимоги до змісту судової повістки у вигляді SMS-повідомлення визначаються статтею 137 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 75 Цивільного процесуального кодексу України.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- SMS-повідомлення – послуга обміну текстовими повідомленнями в телекомунікаційних мережах;

- номер мобільного телефону учасника судового процесу (кримінального провадження) – номер будь-якого з операторів мобільного зв’язку України, зазначений ним у заявці;

- учасники судового процесу (кримінального провадження) (далі – Учасники) – особи, статус яких визначений відповідним процесуальним законодавством;

- відповідальний працівник апарату суду – особа, на яку відповідно до посадових обов’язків покладено завдання роботи з вхідною та/або вихідною кореспонденцією суду або інша особа, визначена наказом керівника апарату.

 

  1. Порядок надсилання текстів судових повісток

 

Текст судової повістки може бути надісланий судом Учаснику              SMS-повідомленням лише після подання ним до суду заявки про намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою             SMS-повідомлення. Така заявка оформляється безпосередньо в суді або щляхом роздруковування та заповнення Учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України.

У випадку зміни номеру мобільного телефона Учасника чи за наявності обставин, які перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним тексту судової повістки шляхом SMS-повідомлення, Учасник повинен невідкладно подати до суду заяву про зміну порядку здійснення судового виклику.

Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMS-повідомлення здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду (Додатки 1, 2).

Судова повістка додається до електронної обліково-статистичної картки справи як документ по справі, після чого автоматично доставляється  у вигляді SMS-повідомлень на номер мобільного телефону Учасника.

Результат доставки SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Учасника (дата та час доставки або причина недоставки) автоматично розміщується у відповідному електронному реєстрі автоматизованої системи документообігу.

Відповідальний працівник апарату суду роздруковує таке повідомлення та долучає його до матеріалів справи.

 

 

Начальник управління

з питань судового діловодства                                                  О. Слоніцький

 


 

Додаток № 1
до Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України
01.06.2013 № 73

 

Структура SMS-повідомлення у справах цивільного судочинства

 

Текст SMS-повідомлення

Мінімальна кількість символів

Максимальна кількість символів

1

Назва суду

22

52

2

Адреса суду

20

64

3

Телефон суду

13

13

4

«викликає:»

9

9

5

Ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи,  якій адресується повістка

30

250

6

« як »

4

4

7

Процесуальний статус, особи яка викликається

6

22

8

« на »

4

4

9

Час та дата судового засідання

17

17

10

«зал »

4

4

11

Номер залу судового засідання

2

4

12

«справа »

7

7

13

Номер справи

11

16

14

«суддя »

6

6

15

Прізвище і ініціали судді

30

60

16

«Подати:»

0

8

17

Перелік доказів, які необхідно подати

0

250

18

«Наслідки неявки:»

16

16

19

Перелік статей процесуального кодексу

13

17

 

Загальна кількість символів

214

823

 

Кількість SMS – повідомлень

4

13

 

 

 

Додаток № 2
до Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України
01.06.2013  № 73

 

Структура SMS-повідомлення для справ у кримінальному провадженні

 

Текст SMS-повідомлення

Мінімальна кількість символів

Максимальна кількість символів

1

Назва суду

22

52

2

Адреса суду

20

64

3

Телефон суду

13

13

4

«викликає:»

9

9

5

Ім'я (найменування) особи, якій адресується повістка

30

250

6

« як »

4

4

7

Процесуальний статус, особи яка викликається

6

22

8

« на »

4

4

9

Час та дата судового засідання

17

17

10

«зал »

4

4

11

Номер залу судового засідання

2

4

12

«провадження »

12

12

13

Номер кримінального провадження

11

16

14

«суддя »

6

6

15

Прізвище і ініціали судді

30

60

16

«Подати:»

0

8

17

Перелік доказів, які необхідно подати

0

250

18

«Причини неприбуття: ст.138 КПК»

30

30

19

«Наслідки неприбуття: ст.323-327 КПК»

34

34

 

Загальна кількість символів

254

859

 

Кількість SMS – повідомлень

4

13

 

Зразок заявки

 

До Краснолиманського міського суду Донецької області
від__________________________________

(ПІБ або найменування особи, її уповноваженого представника)

справа №______________

(за наявності відомостей)

Головуючий у справі суддя (слідчий суддя)

_______________________________________________________

(ПІБ)

 

Заявка

про отримання судової повістки в електронній формі за допомогою SMS-

повідомлення

Прошу надсилати судову повістку в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення         на        мій                 мобільний        номер        телефону

(+380_____________ )         .

У разі перегляду судового рішення (рішення, ухвали, постанови тощо) по справі судом апеляційної чи касаційної інстанції, прошу надсилати по даному провадженню судову повістку в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення вищевказаними судами на зазначений номер телефону.

Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMS-повідомлень, зобов'язуюсь повідомити суд.

Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами _______

(так, ні)

«Так» вказується у разі, якщо мобільний телефон не підтримує відображення кириличних символів.

Дата_________                                                 _________________                                           

підпис учасника процесу або його уповноваженого представника