flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Краснолиманського  міського суду Донецької області

від 23.03.2017 р.№4

 

 

Тимчасовий порядок режиму доступу до Краснолиманського міського суду Донецької області

  1. Загальні положення

Тимчасовий порядок режиму доступу до Краснолиманського міського суду Донецької області (далі — Тимчасовий порядок) визначає:

порядок забезпечення безпеки працівників Краснолиманського міського суду Донецької області (далі — Краснолиманського міського суду) та охорони громадського порядку в приміщеннях Краснолиманського міського суду за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул.Незалежності, 13;

          порядок функціонування системи організаційних та інженерно-технічних заходів щодо забезпечення режиму доступу до адміністративної будівлі Краснолиманського міського суду працівників Краснолиманського міського суду, відвідувачів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей.

Терміни, що вживаються в Тимчасовому порядку, мають таке значення:

відвідувачі - фізичні особи -  громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають потребу в тимчасовому перебуванні в Краснолиманському міському суді;

документ, що посвідчує особу:

для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампа установи, яка видала документ, дату видачі;

для іноземців - національний паспорт або документ, що його замінює; для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання;

заборонені для пронесення (провезення) речі — зброя, боєприпаси, вибухонебезпечні речовини та пристрої, отруйні, радіаційні, токсичні, наркотичні й легкозаймисті речовини, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров'я предмети та речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту, порушення громадського порядку, та призвести до непередбачених наслідків тощо;

інженерно-технічні засоби охорони - призначені для підвищення надійності охорони об'єктів охорони засоби, а саме: відповідне обладнання парків техніки, інших об'єктів (огорожа, турнікети, освітлення тощо), що унеможливлюють безперешкодний прохід (проїзд) на об'єкт, щодо якого здійснюється контроль; технічні засоби охорони: (засоби відеоспостереження, системи охорони периметрів та контролю доступу); засоби пожежної сигналізації; засоби радіо- та телефонного зв'язку;

контроль на безпеку - заходи щодо запобігання пронесенню (провезенню) на режимну територію заборонених речей та їх розміщення на ній;

об'єкт контролю - адміністративна будівля, що розташована за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул. Незалежності,13;

огляд - технологічний процес контролю на безпеку, у тому числі, із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей;

перевірка документів — дослідження та перевірка співробітниками суду документів, що посвідчують особу, яка допускається на режимну територію або перебуває на ній, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі;

працівники Краснолиманського міського суду - Голова суду, судді, працівники апарату Краснолиманського міського суду;

 

режим - сукупність правил, що визначають відповідний порядок проходу, перебування та поведінку громадян, пронесення речей;

режимне приміщення - приміщення, в якому проводяться секретні роботи;

спеціальні технічні засоби - це комплекс технічного обладнання (стаціонарний або ручний металодетектор тощо), призначений для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей;

спеціальний режим — додаткові заходи з обмеження допуску та перебування на режимній території, пов'язані з посиленням вимог до контролю на безпеку.

  1. Завдання, права, та обов'язки відповідальних осіб

Контрольований режим доступу до Краснолиманського міського суду забезпечується старшим судовим розпорядником та судовим розпорядником.

Запровадження контрольованого режиму доступу до Краснолиманського міського суду здійснюється з метою запобігання:

проникнення до Краснолиманського міського суду та режимні приміщення сторонніх осіб;

відвіданню без службової потреби режимних приміщень працівниками Краснолиманського міського суду;

викраденню матеріальних цінностей та матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом;

несанкціонованому винесенню за межі Краснолиманського міського суду матеріальних цінностей та матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом;

внесення до Краснолиманського міського суду аудіо-, відео-. радіо-, фотоапаратури, інших технічних засобів без відповідного дозволу.

Завдання та повноваження відповідальних працівників:

Відповідальні працівники під час виконання завдань із забезпечення безпеки об'єкту контролю мають право:

1.) вимагати від громадян: України, іноземців та осіб без громадянства додержання встановленого режиму;

Доступ у режимні приміщення надається:                                             

голові Краснолиманського міського суду;

Керівнику апарату суду та його заступнику,

особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях відповідних робіт згідно посадових інструкцій.

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до відповідних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби Голова Краснолиманського міського суду або керівник апарату суду та його заступник

  1. Загальні умови режиму доступу

Вхід працівників Краснолиманського міського суду до об'єкту контролю здійснюється через головний вхід адмінбудівлі Краснолиманського міського суду з вул. Незалежності.

Вхід здійснюється з пред'явленням службового посвідчення та інформування про зазначене відповідальну особу за реєстрацію відвідування.

Вхід відвідувачів до адміністративної будівлі Краснолиманського міського суду здійснюється з пред'явленням документа, що посвідчує особу, та реєстрацією в журналі обліку відвідувачів.

Контроль на безпеку за необхідності здійснюється відповідальними особами.

Контроль на безпеку проходять відвідувачі, які допускаються до об'єктів контролю, у зв'язку з чим вони: зобов'язані надати для огляду всі речі, що ними проносяться. Огляд проводиться в межах, достатніх для виявлення заборонених для пронесення речей. Від контролю на безпеку звільняються особи, щодо яких здійснюється державна охорона, народні депутати України, дипломатичні агенти (глава представництва або член дипломатичного персоналу представництва, особи, які мають дипломатичний ранг) під час вчинення ними офіційних дій, інші особи, яким у законному порядку надано право на безперешкодний прохід. У зазначених осіб (за винятком посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона) перевіряються документи, що підтверджують їхній статус. який надає право безперешкодного проходу. Для інших осіб контроль на безпеку є обов'язковим.

Огляд речей здійснюється в присутності їх власників (чи відповідальних за ці речі осіб).

У разі виявлення на режимному об'єкті будь-яких речей, належність яких невідома (у тому числі залишених), вони оглядаються за відсутності їх власника або користувача.

Особи, які мають при собі заборонені для пронесення речі, або ухиляються від контролю на безпеку й відмовляються надати для огляду речі, що ними проносяться, на режимну територію не допускаються до об'єктів контролю незалежно від наявності в них відповідних документів (посвідчень, перепусток, запрошень тощо).

Голова Краснолиманського міського суду, керівник апарату суду та його заступник можуть встановлювати спеціальний режим.

Не допускаються до адміністративного будинку Краснолиманського міського суду особи:

У разі аварії, виходу з ладу технічних комунікацій працівники підрозділу охорони разом з працівниками відповідних структурних підрозділів ДСА України за необхідності забезпечують допуск до ДСА України працівників відповідних аварійних служб.

Пропуск до режимного приміщення об'єкту контролю працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно за наявності документа, що посвідчує особу, у супроводі відповідальних осіб Краснолиманського міського суду.

Без пред'явлення службовою посвідчення, контролю на безпеку, в робочий час згідно графіку роботи Краснолиманського міського суду, через всі входи до адміністративного будинку суду допускаються:

Голова Краснолиманського міського суду;

Керівник апарату суду та його заступник.