flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

КРАСНОЛИМАНСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Історія розвитку і діяльності судочинства Лиманщини, а з ним і Краснолиманського міського суду починається ще за Радянських часів. З копій вироків, що зберегляся в архиві вбачається, що в жовтні 1944 року в м. Красний Лиман Сталінської області виконувала свої функції перша ділянка Краснолиманського районного народного суду  Сталінського обласного управління  юстиції,  на той час народним суддею був народний суддя Рояко.

В після воєнні роки суд відновив свою роботу з жовтня місяця 1948 року. В той час діяло дві дільниці народного суду.

В книзі наказів по народному суду першої ділянки Краснолиманського району Сталінської області зазначено, що в період з квітня 1952 року до грудня 1954 року суд очолював  народний суддя Анікеєв, а народним суддею народного суду другої дільниці Краснолиманського району Сталінської області був суддя Шевченко Олександр Миколайович.

У 1948 році штат народного суду другої дільниці Краснолиманського району Донецької області становив 5 штатних одиниць: народний суддя, секретар суду, секретар судового засідання, кур’єр-прибиральниця та сторож.

Слід зазначити, що обидві дільниці народного суду діяли до 1954 року.

На підставі розпорядження начальника обласного управління юстиції 19 грудня 1954 року дві дільниці суду було реорганізовано, в результаті чого народний суд першої дільниці Краснолиманського району Сталінської області був ліквідований та утворений народний суд Краснолиманського району, в якому до 1964 року продовжив роботу народний суддя Шевченко О.М.

В 1964 році народний суд Краснолиманського району Донецької області очолив народний суддя Лінник Яків Андрійович, уродженець Краснолиманського району Донецької області.

В грудні 1970 року суддями народного суду  Краснолиманського району були обрані Лінник Яков Андрійович і Буткевич Вадим Іванович. Слід зазначити, якщо зараз судді призначаються на посаду Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя (ст.128 КУ),  то в той час народні судді обирались на підставі «Положення про вибори районних (міських) народних суддів Україниської РСР» виконавчими комітетами районної, міської ради депутатів трудящих.

В 1976 році в народному суді Краснолиманського району Донецької області працювало двоє народних суддів голова суду Лінник Яків Андрійович та народний суддя Сидоренко Олександр Васильович, а  штат суду складався з 9 осіб: голови суду, народного суді, судового виконавця, старшого секретаря суду, секретаря суду, двох секретарів судового засідання, діловоду машиністки та кур’єра-прибиральниці.

З 31 березня 1980 року почав роботу Краснолиманський міський народний суд Донецької області, штат якого складався з 4 осіб: народного судді, судового виконавця, секретаря суду та секретаря судового засідання.

На підставі наказу начальника відділу юстиції виконкому Донецької обласної Ради народних депутатів №121 від 31 березня 1980 року, до виконання службових обов’язків судді Краснолиманського міського народного суду приступив Лисаченко Михайло Іванович.

Згодом 15.02.1988 р., у зв’язку зі збільшенням кількості народних суддів в Краснолиманському міському народному суді була обрана та приступила до виконання обов’язків народного судді Мороз Ліна Іванівна (1948 року народження, уродженка м. Дружківка Донецької області), звільнена з посади у 2014 р., стаж роботи на посаді судді більш наж 26 років.

Народний суд займався розглядом цивільних і кримінальних справ, а також адміністративних матеріалів, проведенням профілактичної роботи по роз’ясненню Радянського законодавства серед населення району, організовував виконання рішень і вироків, контролював за поведінкою осіб, переданих судом на перевиховання колективів трудящих, а також умовно-достроково звільнених від мір покарання. Приймав громадян з усними та письмовими заявами, давав відповідні консультації трудящим безпосередньо в населених пунктах, колгоспах, радгоспах, підприємствах і організаціях по різних питаннях кримінального і цивільного законодавства.

У 70-80 ті роки  ХХ століття народний суд Краснолиманського району Донецької області займав приміщення будинку, розташованого по вул. Тертичного м. Лиман Донецької області, який на теперішній час не зберігся, а Краснолиманський міський народний суд Донецької області займав приміщення будинку, розташованого по вул. Комарова у м. Лиман Донецької області.

Про високу якість роботи суду у той час свідчить той факт, що у 1983 році серед судів Донецької області Краснолиманський районний народний суд зайняв почесне трете місце. А сам Лінник Яков Андрійовчи за бездоганну працю в органах юстиції, активну участь в громадському житті був нагороджений почесною грамотою Міністерства юстиції Української ССР. 6.11.1979 р.

Краснолиманський  районний народний суд Донецької області та Краснолиманський міський народний суд Донецької області діяли до 1989 року. В березні місяці 1989 року їх було об’єднано в Краснолиманський міський народний суд Донецької області.

Після об’єднання міського та районного судів на підставі наказу начальника відділу юстиції виконкому Донецької обласної Лисаченко М.І. призначений головою Краснолиманського міського народного суду, а з 1994 року головою Краснолиманського окружного суду. Вподальшому він неоднарозово призначався головою Краснолиманського міського суду на новий термін; останній раз в червні 2007 року. Згідно постанови Верховної Ради України від 13.05.2010 року №2198 –VI звільнено з займанної посади у зв’язку з відставкою. Загальний стаж роботи суддею більше 30 років.

У зв’язку зі збільшенням штатної численності на підставі рішення Донецької обласної ради народних депутатів від  з 05 березня 1993 року до виконання обов’язків народних суддів Краснолиманського міського суду Донецької області приступили Шавиріна Лілія Павлівна та Хмельов Анатолій Федорович.

У 1994 році назву «народні суди» було змінено на назву «районні, місцеві суди» внаслідок чого змінилась назва суду з «Краснолиманський міський народний суд Донецької області» на «Краснолиманський міський суд Донецької області». В подальшому найменування суду не змінювалось. У той час у суді продовжували виконувати повноваження судді Шавиріна Л.П., Хмельов А.Ф., Лисаченко М.І., Лінник Я.А.

Після звільнення судді Лінника Я.А. в травні 1994 року на вакантну посаду судді Краснолиманського міського суду Донецької області 17 квітня 1995 року  була призначена Саржевська Ірина Віталіївна.

В 1998 році при суді перестали існувати посади судових виконавців у зв’язку із створенням Державної виконавчої служби при Краснолиманському районному управлінні юстиції.

У 2002 році штат Краснолиманський міський суд Донецької області становив 11 працівників: голова суду, двоє суддів, помічник голови суду, консультант, старший секретар суду, троє секретарів судових засідань, секретар суду, прибиральник.

У 2005 році, у зв’язку із прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України, Краснолиманський міський суд Донецької області також почав розглядати справи щодо порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій тощо.

З грудня 2004 року Хмельов Анатолій Федорович призначений заступником голови Краснолиманського міського суду Донецької області, а в 2010 року звільнений з займанної посади у зв’язку з відставкою.Загальний стаж роботи суддею більше 17 років.

Указом президента України від 04 листопада 2004 року суддею Краснолиманського міського суду Донецької області призначений Ткачов Олександр Миколайович.

05 квітня 2011 р. суддя Шавиріна Л.П. була призначена головою Краснолиманського міського суду  та двічі переобиралася на зазначену посаду у 2014 та 2015 роках.

Указом Президента України від 12 березня 2012 року №193/2012 суддею Краснолиманського міського суду Донецької області призначений Мірошниченко Олександр Володимирович, на даний час знаходиться на посаді судді-спікера Краснолиманського міського суду.

Бєлоусов Артур Євгенович призначений на посаду указом Президента України від 06.12.2013 р.

Бікезіна Олена Василівна призначена на посаду указом Президента України 02.12.2013 р., працювала у Кіровському районному суді міста Донецьк, з 02.03.2015 року прийнята до штату Краснолиманського міського суду.

На підставі постанови ВРУ від 22.09.2016 р. Шавиріна Л.П. звільнилась з посади, загальний стаж роботи суддею складає 23 роки.

З 2016 року і по даний час Саржевська І.В. займає посаду голови Краснолиманського міського суду.

15 грудня 2016 року  прийняли присягу та приступили до виконання обов’язків суддів Краснолиманського міського суду Донецької області Сердюк Наталія Володимирівна  та Шаньшина Марина Валеріївна.

На даний час приміщення суду знаходиться по вул. Незалежності (колишня Фрунзе), 13 м. Лиман, новозбудоване двоповерхове приміщення, загальною площею 395,1 м.кв., було прийняте в користування як приміщення суду у 1973 році і використовується по даний час. Крім того слід зазаначити, що у будівлі теперішнього суду раніше розміщувались відділення РАЦС, фінансовий відділу Лиманського міської ради, Управління сільського господарства Лиманської міської ради, Профспілкова організація працівників сільського господарства.

Станом на квітень 2018 року в Краснолиманському міському суді Донецької області штат суду складається із 40 осіб, з яких судді Саржевська І.В., Ткачов О.М., Мірошниченко О.В., Бєлоусов А.Є., Бікезіна О.В., Шаньшина М.В. та Сердюк Н.В.(одна посада вакантна), державні службовці – це керівник апарату суду, заступник керівника апарату,  консльтант суду, консультант суду по роботі з персоналом, 7 секретарів судового засідання, старший секретарь та 4 секретаря канцелярії: по цивільним, кримінальним, адмінітративним справам, справам про адміністративні правопорушення; страрший судовий розпорядник і судовий розпорядник,головний спеціаліст з інформаційних технологій;працівників патронатної служби: помічника голови, 7 помічників суддів; двух службовців: завідуючого архівом та секретаря друкарки; прибиральниці та робочого.

З часу створення суду і до цього часу ведеться активна робота забезпечення суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення громадян, людей з обмеженими фізичними можливостями і відвідувачів вільним, безперешкодним доступом до суду. В суді ведеться активна комунікаційна робота: проводяться дні відкритих дверей, семінари, учні загальноосвітніх шкіл приймають участь у модельних судових засіданнях.