flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом Краснолиманського міського суду Донецької області

 

Керівництво суду

Дні та години прийому

Голова суду – Саржевська Ірина Віталіївна

Понеділок

1000-1200

Керівник апарату суду – Троценко Ірина Олександрівна

Вівторок, четвер

900-1200

Заступник керівника апарату суду -  Куліш Вячеслав Миколайович

Середа, п’ятниця

900-1200

 

Попередній запис на особистий прийом за тел. (06261) 4-15-55

 

Особистий прийом здійснюється за адресою розташування суду: 84400, м.Лиман, вул. Незалежності, 13

                                                                                                         

 

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у  Краснолиманському міському суді Донецької області

 

  1. Загальні положення
    • Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Краснолиманському міському суді Донецької області.

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

реалізація положень Закону України «Про звернення громадян» та інших законів, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до  суду, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції.

1.3.  Посадові особи суду, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та цим Порядком. 

 

  1. Організація особистого прийому громадян

2.1. Прийом громадян головою суду, керівником апарату суду, заступником керівника апарату суду проводиться згідно з графіком, що затверджується наказом голови суду.

 Інформація про порядок, графік особистого прийому громадян в Краснолиманському міському суді Донецької області розміщується на веб-сайті суду, на інформаційному стенді суду та на посту охорони в доступному для вільного огляду місці суду.

2.2. Прийом громадян керівництвом суду здійснюється за попереднім записом. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" проводиться в першочерговому порядку.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.3. Попередній запис на особистий прийом здійснює старший судовий розпорядник (у разі його відсутності - судовий розпорядник) за адресою: 84400, м. Лиман, вул. Незалежності, 13, а також за телефоном: (06261) 4-15-55.

Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва суду з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, зміст порушеного питання. Також, відповідальним працівником опрацьовуються документи, інші матеріали, що подаються для обґрунтування громадянином своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

2.4. Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

2.5. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції суду, голова суду, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду роз’яснюють, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, по можливості сприяє в цьому (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

2.6. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань, голова суду, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду  можуть залучати до їх розгляду працівників  апарату суду або одержувати від них потрібну інформацію.

2.7. Повторний прийом з питань, що вже розглядалися в суді, проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішене по суті.

У разі повторного звернення вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали. Надаються можливі роз’яснення та необхідна допомога в межах компетенції.

2.8. У разі коли порушене питання вирішити безпосередньо під час особистого прийому неможливо через його складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення.

Подане громадянином під час особистого прийому письмове звернення розглядається в порядку, встановленому Законом України “Про звернення громадян ” і реєструється згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами).

2.9. Термін розгляду пропозицій, заяв та скарг обчислюється з дня, наступного за днем, з якого починається строк (таким днем є день їх надходження та реєстрації в суді) по день направлення заявнику відповіді на його звернення. Якщо останній день терміну розгляду звернення припадає на неробочий день, то останнім днем терміну вважається перший після нього робочий день.

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, що не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то голова суду, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду установлюють термін, потрібний для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

2.10. Голова суду, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду зобов'язані забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку суду та визначеного графіком часу.

2.11. За відсутності голови суду прийом здійснює суддя, що виконує обов'язки голови суду; за відсутності керівника апарату суду прийом здійснює заступник керівника апарату суду.

2.12. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.

2.13. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом до суду приймаються разом із їх законними представниками.

2.14. У разі необхідності голова суду, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду вправі вимагати документ, що засвідчує особу заявника або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

2.15. Усі факти особистого прийому громадян керівництвом  суду фіксуються у Журналі обліку особистого прийому громадян, до якого вносяться: дані про особу, яка звернулася, короткий зміст звернення, результат його розгляду, зміст резолюції приймаючої особи, інформація про видані документи, чи прийняті рішення з порушеного питання, кому доручено виконання, номер справи за номенклатурою, в якій зберігається відповідь (у разі надання письмових відповідей).

2.16. Обов'язки по веденню Журналу обліку особистого прийому громадян покладаються на старшого судового розпорядника Краснолиманського міського суду Донецької області.

  1. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

3.1. Посадові особи суду несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України, за недотримання вимог Закону України «Про звернення громадян».

3.2. Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

  1. Узагальнення, аналіз письмових і усних звернень громадян та забезпечення контролю за їх розглядом

   4.1. Постійний контроль роботи суду з ведення особистого прийому громадян та роботи зі зверненнями громадян здійснюється керівником апарату суду, систематичний аналіз та узагальнення роботи суду з ведення особистого прийому громадян та роботи зі зверненнями громадян здійснюється заступником керівника апарату суду.