flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

Голова суду:

1)представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2)визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3)контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4)видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5)повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6)забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7)організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8)сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9)вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10)здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

 

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням із головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України.

Апаратом суду забезпечується ведення особових справ суддів у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України.

В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату відповідного суду.

До штату апарату судів входять також секретарі судового засідання, консультанти  та судові розпорядники.

 

Структура апарату Краснолиманського міського суду Донецької області

 

Посада

 

П.І.П.

 

Кабінет

 

Телефон

 

1

Керівник апарату суду

Троценко І.О.

Каб.№17

(06261)4-25-41

2

Заступник керівника апарату суду

Куліш В.М.

Каб.№17

(06261)4-25-41

3

Помічник голови суду

Ковнєрова І.О.

Каб.№28

(06261)4-25-41 

4

Консультант суду (по роботі з персоналом)

Мельничук Д.В.

Каб.№7

(06261)4-15-55

5

Консультант суду

Щербань О.І.

Каб.№7

(06261)4-15-55

6

Помічник судді 

Тімонова О.Г.

Каб.№26

(06261)4-25-41

7

Помічник судді 

Попова Т.С.

Каб.№13

(06261)4-15-55

8

Помічник судді 

Коршунова О.С.

Каб.№15

(06261)4-25-41

9

Помічник судді 

Бєлоусова К.А.

Каб.№9

(06261)4-15-55

10

Помічник судді 

Макєєва Ю.О.

Каб.№18

(06261)4-25-41

11

Помічник судді 

Міщенко В.О.

Каб.№8

(06261)4-15-55

12

Помічник судді 

Шепель Н.М.

Каб.№ 28

 (06261)4-25-41

13

Секретар с/з судді 

Олійник С.М.

Каб.№13

(06261)4-15-55

14

Секретар с/з судді 

Грицай Н.І.

Каб.№15

(06261)4-25-41

15

Секретар с/з судді 

Вікторова Г.В.

Каб.№9

(06261)4-15-55

16

Секретар с/з судді 

Колеснік О.І.

Каб.№8

(06261)4-15-55

17

Секретар с/з

Білоус Д.А.

Каб. №16

(06261)4-25-41

18

Секретар с/з

Безорчук А.О..

Каб. №16

(06261)4-25-41

19

Секретар с/з

Теліус С.С.

Каб. №18

(06261)4-25-41

20

Старший секретар суду

Бабенко А.І.

Каб.№10

(06261)4-15-55

21

Секретар суду з крим.справ

Шляхтова О.В.

Каб.№11

(06261)4-15-55

22

Секретар суду з цив.справ

Кононенко Н.В.

Каб.№11

(06261)4-15-55

23

Секретар суду з адмін.справ

Колеснік А.С

Каб.№11

(06261)4-15-55

24

Секретар суду з адмін. п/п.справ

Михайлова Г.Г.

Каб.№10

(06261)4-15-55

25

Старший судовий розпорядник

Беседа О.С.

Каб.№14

(06261)4-15-55

26

Судовий розпорядник

Самусь І.І.

Каб.№14

(06261)4-15-55

27

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Самойлов О.В.

Каб.№23

(06261)4-22-37

 28

Завідувач архівом

Подосельник Л.М.

Каб.№21

(06261)4-25-41,

4-22-37

 29

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

 Малашенко І.В.

 Каб.№21

 

(06261)4-25-41,

4-22-37

 

   

Суддя-спікер

 Мірошниченко Олександр Володимирович

тел.(06261)4-24-47, моб.тел. 0992347474, 

e-mail: spiker.dn@ukr.net або inbox@km.dn.court.gov.ua

 

Прес-секретар

Ковнєрова Ірина Олександрівна

тел.(06261)4-25-41 

e-mail: inbox@km.dn.court.gov.ua