flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Підстави та порядок звернення до суду з адміністративними позовами пов’язаними з позачерговими виборами народних депутатів

11 липня 2019, 13:21

    Указом Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21.05.2019 № 303/2019   позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України призначено на 21 липня 2019 року.

     Право голосу на виборах мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та Законом.

    Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі.

     Відповідно до частини другої статті 274 КАС України адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії. 

     Позовна заява про уточнення списку виборців подається до суду без сплати судового збору і може бути подана не пізніше, як за два дні до голосування. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до відповідного органу ведення Реєстру.

   Рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно. Оскарження рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців не перешкоджає його виконанню.

    Таким чином, останнім днем подачі адміністративного позову щодо уточнення списку виборців є четвер 18 липня 2019 року. 

    Зразок адміністративного позову про уточнення списку виборців, законодавчу базу щодо виборів можна знайти у підрозділі  «Позачергові вибори до Верховної Ради України» підрозділу «Вибори 2019» розділу «Громадянам».

    При зверненні до суду відповідальні працівники суду допоможуть заповнити бланк адміністративного позову.

    Крім того, Краснолиманському міському суду Донецької області як адміністративному суду підсудні справи за адміністративними позовами щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій. У відповідності до частини шостої статті 273 КАС України суб’єкт виборчого процесу має право звернутися до суду з вищевказаним позовом у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

     Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у строк, встановлений частиною шостою статті 273 КАС України, але не пізніше двадцять другої години дня, що передує дню голосування.

   З адміністративним позовом щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, які мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (частина восьма статті 273 КАС України).

   Суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму або члена відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених цим Кодексом.

   Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або комісію з референдуму та комісію вищого рівня про відкриття провадження у справі та про ухвалене судом рішення.

     Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви.

 

 

Прес-центр суду