flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Статтею 2 Закону України “Про судоустрій і статус суддів ” передбачено завдання суду.

Статтею 2 Закону України “Про судоустрій і статус суддів передбачено завдання суду.

Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Статтею 22 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” передбачено повноваження місцевого суду.

Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцевий загальний суд розглядає кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Підсудність окремих категорій справ місцевому суду, а також їх розгляду визначена процесуальним законом.

Завданням суду є організаційне забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших судових справах, а також розгляд і вирішення звернень громадян на умовах і в порядку , передбаченому законодавством України.

         Основні функції діяльності суду:

         Відповідно до визначених законодавством України завдань суд забезпечує:
- здійснення правосуддя в кримінальних справах;
- здійснення правосуддя в цивільних справах;
- здійснення правосуддя в адміністративних справах;
- здійснення правосуддя в інших судових справах;
- розгляд і вирішення звернень громадян відповідно до компетенції суду, передбаченої законодавством України.

         
Принципи діяльності суду:

         Діяльність суду базується на таких принципах:
1. Принцип ефективності: якісний розгляд всіх судових справ у найкоротші терміни з мінімальними матеріальними та кадровими витратами;

2. Принцип спеціалізації: всі підрозділи та посадові особи суду виконують різні локальні завдання;

3. Принцип єдності керівництва та контролю: встановлення лінійного типу безпосередньої підпорядкованості, за яким кожна посадова особа субординаційно підпорядкована тільки одному керівнику;

        

Місія Краснолиманського суду:

        Здійснювати правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти, усувати перешкоди до суду та його послуг.

        Забезпечувати справедливе, чесне, законне винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду.

       Виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді.

        Сприяти компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.

         Удосконалювати процес здійснення правосуддя